top of page

Winter's Litter Week 7:

DSCN9097.JPG
DSCN9102.JPG

Zeke

Male Blue Merle

6 Week Weight: 10 lbs 5 oz

Estimated Adult Weight: 55-65 lbs

RESERVED

DSCN9115.JPG
DSCN9116.JPG

Barbara (Babs)

Female Blue Merle

6 Week Weight: 7 lbs 10 oz

Estimated Adult Weight: 38-42 lbs

RESERVED

DSCN9095.JPG
DSCN9131.JPG

Ellie

Female Black Bi

6 Week Weight: 8 lbs 12 oz

Estimated Adult Weight: 43-46 lbs

RESERVED

DSCN9069.JPG
DSCN9082.JPG

Appa

Male Blue Merle

6 Week Weight: 9 lbs 4 oz

Estimated Adult Weight: 48-55 lbs

RESERVED

DSCN9124.JPG
DSCN9076.JPG

Nala

Female Black Bi

6 Week Weight: 6 lbs 12 oz

Estimated Adult Weight: 33-38 lbs

RESERVED

DSCN9111.JPG
DSCN9134.JPG

Wickett

Male Black Bi

6 Week Weight: 9 lbs 9 oz

Estimated Adult Weight: 50-55 lbs

RESERVED

Winter's Litter Week 6:

DSCN9034.JPG
DSCN9040.JPG

Zeke

Male Blue Merle

6 Week Weight: 10 lbs 5 oz

Estimated Adult Weight: 55-65 lbs

RESERVED

DSCN8982.JPG
DSCN8998.JPG

Barbara (Babs)

Female Blue Merle

6 Week Weight: 7 lbs 10 oz

Estimated Adult Weight: 38-42 lbs

RESERVED

DSCN9027.JPG
DSCN9048.JPG

Ellie

Female Black Bi

6 Week Weight: 8 lbs 12 oz

Estimated Adult Weight: 43-46 lbs

RESERVED

DSCN9041.JPG
DSCN9051.JPG

Appa

Male Blue Merle

6 Week Weight: 9 lbs 4 oz

Estimated Adult Weight: 48-55 lbs

RESERVED

DSCN9044.JPG
DSCN9005.JPG

Nala

Female Black Bi

6 Week Weight: 6 lbs 12 oz

Estimated Adult Weight: 33-38 lbs

RESERVED

DSCN8959.JPG
DSCN8974.JPG

Wickett

Male Black Bi

6 Week Weight: 9 lbs 9 oz

Estimated Adult Weight: 50-55 lbs

RESERVED